Perustajajärjestöjen kärkihankkeet 2019

 • Lastensuojelun Keskusliitto

  Anna ääni lapselle

  Lastensuojelun Keskusliitto huolehtii yhdessä jäsenyhteisöjensä siitä, että lapsen ääni kuuluu yhteiskunnassa. Anna ääni lapselle -kampanja kokoaa eri toimijoita yhteen vaikuttamaan siihen, että lasten edusta huolehdittaisiin kunnissa, maakunnissa ja valtakunnallisella tasolla. Keskusliitto myös kehittää työkaluja, joiden avulla päättäjät voivat arvioida, miten erilaiset päätökset vaikuttavat lasten ja perheiden arkeen.

 • Parasta Lapsille ry

  Aikaa ilolle – lasten ja perheiden leiritoiminta

  Parasta Lapsille ry:n leiritoimintaan hakee lapsia ja perheitä eri syistä. Osa kaipaa vertaistukea tai helpotusta yksinäisyyteen tukiverkostojen puutteen takia, osa on uupunut terveydellisten syiden tai heikon taloudellisen tilanteen takia. Järjestömme kouluttamien vapaaehtoisten avulla voimme tarjota lapsille ja perheille aikaa ilolle. Ilo syntyy yhdessä tekemisen, läsnäolon ja kohtaamisen kautta.

 • Barnavårdsföreningen i Finland

  Oman elämäni supertähti
  Projektin tavoitteena on antaa nuorille paremmat edellytykset tulevaisuuteen ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa nuorten itse asettamat tavoitteet. Projekti tarjoaa konkreettisia työkaluja elämänhallintaan ja mahdollistaa nuorille muun muassa henkisen valmentajan ohjauksen.

   
 • Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

  Kiusaamisen vastainen työ – hyvä ryhmä tehdään yhdessä

  MLL :n 11 000 tukioppilasta toimivat peruskouluissa kaikkialla Suomessa. He osallistavat koko kouluyhteisön rakentamaan hyvää yhteisöä ja torjuvat yksinäisyyttä. MLL kehittää työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi päiväkodeissa, kouluissa, harrastustoiminnassa sekä digitaalisissa ympäristöissä.
   
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry

  Seurusteluväkivallan vastainen työ

  Ensi- ja turvakotien liitto ehkäisee nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa. Nuoria autetaan lisäämällä tietoisuutta turvallisista ihmissuhteista ja omista rajoista sekä tarjoamalla apua esimerkiksi digitaalisissa kanavissa. Nuoria kohtaaville aikuisille kuten opettajille ja nuorisotyöntekijöille tarjotaan tietoa seurusteluväkivallasta ja annetaan käytännön välineitä puheeksi ottamiseen ja nuoren tukemiseen.
   
 • Pelastakaa Lapset ry

  Lapsiperheiden tukihenkilötoiminta –  hauskaa aikaa lasten kanssa

  Pelastakaa Lasten tukihenkilö on lapsen ikioma ystävä ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa lapsi voi viettää vapaa-aikaa. Lasten kokemusten mukaan tukihenkilöt auttavat lapsia, eivät jätä lasta olemaan yksin, lohduttavat ja tekevät sellaisia asioita, että lapsille tulee hyvä mieli. Tukihenkilö tulee avuksi, kun perhe kokee tarvitsevansa tukea haastavan elämäntilanteen takia.