ARVONNAN SÄÄNNÖT

 

Arvonnan järjestäjä on Lasten Päivän Säätiö sr, Tivolikuja 1, 00510 Helsinki.

Arvomme palautekyselyyn vastanneiden kesken palkinnon, joka sisältää kaksi rannekelahjakorttia Linnanmäen huvikaudelle 2024. Palkinnon arvo on 94 euroa. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi ja käyttämättä jäänyttä palkintoa ei hyvitetä.

Arvontaan voi osallistua täyttämällä palautekyselyssä pyydetyt tiedot 28.4.–22.10.2023 välisenä aikana.

Ilmoitetun ajankohdan jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä arvontaan. Arvonnan järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista vastauksista. Lasten Päivän Säätiön oma henkilökunta ei voi osallistua arvontaan.

Palkinnon arvonta suoritetaan viikolla 43 ja voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Jos arvonnan voittajaa ei tavoiteta viimeistään marraskuun 2023 loppuun mennessä, arvonnan järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja.

Arvonnan järjestäjä vastaa palkinnon arpajaisverosta. Arvonnan voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Arvonnan järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia arvonnan osanottajia kohtaan yhteensä ei voi ylittää näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon määrää ja arvoa. Arvonnan voittaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia.  

Lasten Päivän Säätiö käyttää lomakkeella arvontaan osallistumistarkoituksessa kysyttyjä henkilötietoja vain arvonnan järjestämiseen liittyen. Tietoja ei liitetä omiin asiakasrekistereihin eikä luovuteta eteenpäin.

Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin esteiden sattuessa.

Kaikki arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän kilpailua koskevia päätöksiä.


LÄHETTÄMÄLLÄ VASTAUKSET HYVÄKSYT ARVONNAN SÄÄNNÖT.

 

PRIZE DRAW TERMS AND CONDITIONS

 

The prize draw is organised by the Children's Day Foundation, Tivolikuja 1, FI-00510 Helsinki. 

Those filling out the feedback form will be entered into a prize draw where the winner will receive two wristband gift cards for Linnanmäki’s 2024 season. The value of the prize is 94 euros. The prize cannot be exchanged for cash or another product, and no refund will be given for unused prizes.  

You can enter the prize draw by filling out the feedback form 28.4.–22.10.2023.  

Entries received after this date will not be included in the prize draw. The organiser of the prize draw takes no responsibility for entries that are not received because of a technical issue or for insufficient, inappropriate, or illegible entries. Staff members of the Children's Day Foundation cannot enter the prize draw. 

The draw will take place the week beginning on 23 October, and the winner will be notified personally. If the winner cannot be reached by the end of November 2023, the organiser of the draw has the right to draw a new winner.

The organiser will be liable for lottery tax. The winner will be liable for all other costs recurred by accepting and using the prize. The organiser's responsibility towards the participants of this draw does not exceed the value or the amount of the prizes mentioned in these official rules. The winner of the prize shall release the organiser from all liabilities that may be incurred or may be claimed to have been incurred when participating in the competition or receiving or using the prize.  These rules apply to all participants.  

The Children's Day Foundation will only use the personal details collected via the form for purposes relating to organising the prize draw. The personal details will not be included in the organiser’s customer registers or disclosed to third parties.

 The organiser of the prize draw reserves the right to changes if obstacles occur.

 All participants shall commit to following these rules and the decisions of the organiser relating to the prize draw.

 BY SENDING YOUR ENTRY YOU ACCEPT THE RULES OF THE PRIZE DRAW.