Taiga-laitteen kuvauspalvelun tietosuojaseloste

Taiga-laitteen kuvauspalvelun tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjät:

Nimi

The Children's Day Foundation

Osoite

Tivolikuja 1, FI–00510 Helsinki, Finland

 

Nimi

Ridercam  Systems Limited

Osoite

62 Wilson Street, London EC2A 2BU, United Kingdom

Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi (The Childrens Day Foundation)

Hille Terho

Osoite

Tivolikuja 1, FI–00510 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

hille.terho@linnanmaki.fi, p. +358 10 572 2397

 

Nimi (Ridercam Systems)

Dominic Berger

Osoite

62 Wilson Street, London EC2A 2BU, United Kingdom

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

dominic@ridercamsystems.com +44 7799 888 544

Rekisterin nimi

Taiga -laitteen kuvauspalvelu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Laiteajelun kuvien ja videoiden myynti.

Henkilön kuuluminen rekisteriin perustuu rekisterinpitäjien Lasten Päivän Säätiön ja Ridercamin oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Kuva- ja videomateriaali, joka kerätään laiteajelun aikana.

 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Children's Day Foundation – Linnanmäki amusement park

Tivolikuja 1, FI–00510 Helsinki, Finland

Tel. +358 (0)10 572 22 00 – linnanmaki.fi

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietosuojaselosteen tarkoitus on kuvata periaatteet, joilla Ridercam varmistaa Taigalaitteen asiakkaiden tietosuojan. Tietoturva varmistetaan seuraavin toimenpitein:

  1. Linnanmäen henkilökunta Shop Taigassa tarkistaa, että kuvan tai videon ostava henkilö on sama kuin kuvassa tai videossa esiintyvä henkilö.
  2. Kaikki ostetut kuvat ja videot siirretään Ridercamin pilvipalveluun, joka on suojattu korkein tietoturvastandardein.
  3. Kaikki videot ja valokuvat, joita ei ole ostettu, säilytetään kuluvan huvittelupäivän loppuun asti Linnanmäellä paikallisella Ridercamin servereillä, joista ne ladataan kerran vuorokaudessa suojattuun onlineserveriin ja säilytetään siellä 30 päivän ajan. Ridercamin paikalliset serverit on suojattu palomuurein, eivätkä ne ole yhteydessä internetiin.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity näkee ajelun jälkeen kuvansa ja videonsa myymälässä.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia myymälässä kuviensa ja videonsa poistamista, jolloin ne poistetaan välittömästi. Myöhemmin pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti hille.terho@linnanmaki.fi. Pyynnöstä tulee tulla ilmi ajelun päivämäärä ja kellonaika.

Tietojen poistuminen rekisteristä

Kuvat ja videot poistuvat rekisteristä automaattisesti 30 päivän jälkeen.