Firmahupi asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Firmahupi asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linnanmäen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen Firmahupi asiakasrekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.4.2018. Viimeisin 16.3.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki (jäljempänä LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
puh. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Lotta Rinne
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
puh. 010 3248 501
[email protected] 

 

3. Rekisterin nimi

Linnanmäen Firmahupi asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, yhteydenpito asiakkaisiin, markkinointi, arvontojen suorittaminen ja palautteiden kerääminen.

Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja LPS:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja käsitellään LPS:n omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Uutiskirjeen tilauksen tapauksessa rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • titteli
 • yrityksen / yhteisön nimi
 • sähköpostiosoite.

Tarjouspyynnön jättämisen tapauksessa rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • yrityksen / yhteisön nimi
 • puhelin
 • sähköpostiosoite
 • tiedot tilaisuudesta.

Arvontaan osallistuessa ja palautetta antaessa rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • titteli
 • yrityksen / yhteisön nimi
 • puhelin
 • sähköpostiosoite

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Linnanmäen Firmahupi uutiskirjepalvelun ja asiakasrekisterin voimassaoloajan. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

 

Tarjouspyynnön voi perua ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön

 

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

 

Tietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus sekä oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, vaatia niihin oikaisua, tai tietojen poistamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti seitsemän arkipäivän kuluessa).

 

10. Osallistuminen arvontaan/kilpailuun/asiakastilaisuuteen

Osallistuessaan Firmahupi arvontaan/kilpailuun tai ilmoittautuessaan asiakastilausuuteen asiakas täyttää itse lomakkeella kysytyt tiedot. Näitä annettuja tietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen mukaisesti muutama poikkeus huomioiden:

 • Asiakas ei voi itse muokata tai täydentää antamiaan tietoja. Asiakas voi ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tietoja koskevissa asioissa.
 • Tietoja käsitellään vain arvonnan, kilpailun tai asiakastilaisuuden toteuttamiseen, ei muuta tarkoitusta varten.
 • Annettuja tietoja säilytetään arvonnan, kilpailun tai asiakastilaisuuden suorittamiseen liittyen tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan arvontaan/kilpailuun/ilmoittautumiseen liittyvästä järjestelmästä.