Lasten Päivän Säätiön ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 30.11.2021

Päivitetty: 30.11.2021

  1. Rekisterin nimi

Lasten Päivän Säätiö sr:n ilmoituskanava

  1. Rekisterin pitäjä

Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäen Huvipuisto
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8

  1. Rekisterin yhteyshenkilö

[email protected]

  1. Mitä henkilötietoja keräämme ja miksi?

Lasten Päivän Säätiön ilmoituskanavassa keräämme ja käsittelemme vain välttämättömiä henkilötietoja Lasten Päivän Säätiön oikeudellisten ja eettisten velvoitteiden täyttämistä sekä tulleiden ilmoitusten asianmukaista selvittämistä varten. 

Ilmoituskanavassa voit tehdä ilmoituksen anonyymisti antamatta itsestäsi tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa. Järjestelmä ei tallenna sinusta mitään tietoja, mitä et itse sinne ilmoita.

Jos haluat tehdä ilmoituksen nimelläsi tai kerrot ilmoituksen yhteydessä muita yhteystietojasi, käytämme tietoja ainoastaan jättämäsi ilmoituksen selvittämiseen. Emme käytä antamiasi tietoja muulla tavoin.

Henkilötietoja ovat myös ilmoituksessasi mainitut tiedot toisesta henkilöstä, esimerkiksi nimi ja asema yrityksessä. Huomioithan myös, että jos liität ilmoitukseen dokumentteja, on mahdollista, että niistä käy ilmi itsesi tai toisen henkilön henkilötietoja. Nämä tarkoituksella tai vahingossa liitteen mukana ilmi käyneet henkilötiedot käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti asiallisesti sekä salassapitovelvollisuus huomioiden.

Henkilötietojen tietolähteenä toimii vain ilmoituskanava-verkkopalvelu, jonka kautta ilmoituksen tekijä itse täyttää haluamansa henkilötiedot.

  1. Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja?

Säilytämme ilmoituskanavan kautta tulleita tietoja ainoastaan siinä laajuudessa ja sen ajan kuin on tarpeellista ilmoituksen käsittely huomioiden. Lähtökohtaisesti ilmoituskanavan kautta antamasi tiedot säilyvät järjestelmässä puoli vuotta ilmoituksen jättämisen jälkeen. Mikäli asia etenee viranomaiskäsittelyyn tai esimerkiksi tuomioistuimeen, voimme säilyttää tietoja pidemmän aikaa käsittelyn edellyttämän ajan.

  1. Miten suojaamme tiedot?

Järjestelmän ylläpitäjänä toimii Keskuskauppakamari, joka vastaa järjestelmän tietoturvallisuudesta ja järjestelmälle asetettujen lakisääteisten vaatimusten täyttymisestä. Keskuskauppakamari ei käsittele Lasten Päivän Säätiön ilmoituskanavan kautta tulleita ilmoituksia.

Ilmoituskanavan kautta tulleita ilmoituksia käsittelee Lasten Päivän Säätiön nimeämät ilmoitusten käsittelijät. Ilmoituksen käsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen sekä tietojen huolelliseen käsittelyyn. Suojaamme ilmoituskanavan kautta tulleet tiedot huolellisesti käyttämällä asianmukaisia tietoturvallisuuskeinoja mm. palomuuria, fyysisten laitetilojen suojaamista, kulunvalvontaa, käyttöoikeuksia ja salaustekniikoita.

Henkilötietoja käsitellään vain Suomessa. Emme siirrä tai luovuta rekisterin tietoja eteenpäin paitsi Suomen viranomaisten niin edellyttäessä esimerkiksi asian siirtyessä viranomaisen esitutkintaan.

  1. Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet?

Tehdessäsi ilmoituksen saat järjestelmästä ilmoituskoodin, jonka avulla voit kirjautua palveluun ja tarkastella jättämiäsi tietoja sekä seurata ilmoituksen käsittelyä. Järjestelmästä saamasi ilmoituskoodi on ainoa tapa kytkeytyä ilmoitukseen jälkikäteen, joten otathan numerokoodin itsellesi talteen. Emme pysty antamaan sinulle uutta koodia, jolla pääsisit kirjautumaan jo tekemääsi ilmoitukseen. Ilmoituskoodi on voimassa ilmoituksen käsittelyn ajan, kunnes ilmoituksen käsittelijä on merkinnyt ilmoituksen käsitellyksi ja merkitsee sen järjestelmässä suljetuksi.

Rekisteröitynä sinulla on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • saada ilmoitus tietoturvaloukkauksesta

Jos haluat saada lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään. Huomioithan, että tarkistamme aina lisätietojen pyytäjän henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä ja arvioimme pyynnön toteuttamisen edellytystä tietosuoja-asetuksen säädösten perusteella.

Voit olla yhteydessä tietosuojavaltuutettuun (www.tietosuoja.fi), jos katsot ettei tietojesi käsittelyssä ole noudatettu tietosuojaa koskevia säännöksiä.