Lintsin Parkki & Patikka  -asiakaskyselyn arvonnan rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §: mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 3.6.2020

1. Rekisterin nimi
Lintsin Parkki & Patikka -asiakaskyselyn arvonnan rekisteriseloste

2. Rekisterin pitäjä
Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki (jäljempänä LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Tuula Qvick
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
[email protected]

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • etunimi
  • sukunimi
  • katuosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
  • puhelinnumero

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään vain arvonnan suorittamiseen sekä palkintojen postittamiseen arvonnan voittajille. Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja LPS:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolainmukaisesti.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä marraskuun 2020 loppuun asti, jonka jälkeen kaikki henkilötiedot poistetaan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot arvontaan osallistumisen yhteydessä, jotka asiakas syöttää itse.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.
Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.