Luokkaretki-uutiskirjeen tietosuojaseloste

Luokkaretki-uutiskirjeen tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 25.4.2018

Päivitetty: 2.1.2023

1. Rekisterin nimi
Linnanmäen luokkaretki-uutiskirjeen asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki (jäljempänä LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Lotta Rinne
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 045 3572 722
[email protected]

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • sähköpostiosoite

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Linnanmäen uutiskirjeiden lähettämiseen. Uutiskirjeet sisältävät LPS:n ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintää, arvontoja, kilpailuja, kutsuja asiakastilaisuuksiin, sekä toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia.

Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja LPS:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja käsitellään LPS:n omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Linnanmäen luokkaretki-uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä, jotka asiakas syöttää itse. Asiakas pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Linnanmäen oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

11. Osallistuminen uutiskirjeen arvontaan/kilpailuun/asiakastilaisuuteen

Osallistuessaan uutiskirjeen yhteydessä olevaan arvontaan/kilpailuun tai ilmoittautuessaan asiakastilausuuteen, asiakas täyttää itse lomakkeella kysytyt tiedot. Näitä annettuja tietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen mukaisesti muutama poikkeus huomioiden:

  • Asiakas ei voi itse muokata tai täydentää antamiaan tietoja. Asiakas voi ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tietoja koskevissa asioissa.
  • Tietoja käsitellään vain arvonnan, kilpailun tai asiakastilaisuuden toteuttamiseen, ei muuta tarkoitusta varten.
  • Annettuja tietoja säilytetään arvonnan, kilpailun tai asiakastilaisuuden suorittamiseen liittyen tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan arvontaan/kilpailuun/ilmoittautumiseen liittyvästä järjestelmästä.