Yritys- ja ryhmämyynnin uutiskirjeen ja tarjousten tietosuojaseloste

Yritys- ja ryhmämyynnin uutiskirjeen ja tarjousten tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 25.4.2018

Päivitetty: 30.6.2021

1. Rekisterin nimi
Linnanmäen yritys- ja ryhmämyynnin uutiskirjeiden ja tarjousten asiakasrekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki (jäljempänä LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Lotta Rinne
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
puh. 010 5722 501
[email protected]

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista uutiskirjeen tilauksen tapauksessa:

 • etunimi
 • sukunimi
 • titteli
 • yrityksen / yhteisön nimi
 • sähköpostiosoite.

Tarjouspyynnön jättämisen tapauksessa rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • nimi
 • yritys
 • puhelin
 • sähköposti
 • tiedot tilaisuudesta.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään Linnanmäen uutiskirjeiden ja tarjousten lähettämiseen. Uutiskirjeet sisältävät LPS:n ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointiviestintää, arvontoja, kilpailuja, kutsuja asiakastilaisuuksiin sekä toimintaan liittyviä kyselyitä ja tutkimuksia. Tarjoukset sisältävät ehdotuksen Firmahupi-palvelun sisällöstä ja hinnasta.

Henkilötietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja LPS:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja käsitellään LPS:n omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä Linnanmäen yritys- ja ryhmämyynnin uutiskirjepalvelun voimassaoloajan.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

Uutiskirjeen tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvästä linkistä. Tarjouspyynnön voi perua ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkiöön.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröitymisen tai tarjouspyynnön jättämisen yhteydessä. Uutiskirjeen tillaaja pääsee itse täydentämään ja päivittämään tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Tarjouspyynnön jättäjä voi täydentää ja päivittää tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Poikkeus: Uutiskirjeen tilaajan sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Linnanmäen oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edes uutiskirjeen lähettämistä varten. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua.

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

11. Osallistuminen uutiskirjeen arvontaan/kilpailuun/asiakastilaisuuteen

Osallistuessaan uutiskirjeen yhteydessä olevaan arvontaan/kilpailuun tai ilmoittautuessaan asiakastilausuuteen asiakas täyttää itse lomakkeella kysytyt tiedot. Näitä annettuja tietoja käsitellään tämän rekisteriselosteen mukaisesti muutama poikkeus huomioiden:

 • Asiakas ei voi itse muokata tai täydentää antamiaan tietoja. Asiakas voi ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön tietoja koskevissa asioissa.
 • Tietoja käsitellään vain arvonnan, kilpailun tai asiakastilaisuuden toteuttamiseen, ei muuta tarkoitusta varten.
 • Annettuja tietoja säilytetään arvonnan, kilpailun tai asiakastilaisuuden suorittamiseen liittyen tarpeellisen ajan, jonka jälkeen ne poistetaan arvontaan/kilpailuun/ilmoittautumiseen liittyvästä järjestelmästä.