Huvien uutisten rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
 
 
Laatimispvm: 15.11.2016
 
1. Rekisterinpitäjä
 
Nimi                             Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki
Yhteystiedot                Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
Puhelin                        010 5722 200
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
 
Nimi                             Juho Rissanen
Yhteystiedot               Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
Puhelin                       010 5722 200
Sähköposti                 juho.rissanen@linnanmaki.fi
 
3. Rekisterin nimi
 
Linnanmäen uutiskirjeen jäsenrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja LPS:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakassuhteeseen liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, LPS:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella viestimien ja palvelujen kautta. Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Linnanmäen oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
 
• Etunimi
• Sukunimi
• Syntymäaika
• Sähköpostiosoite
• Postinumero
• Katuosoite
• Kaupunki
• Tieto kenen kanssa käy tai voisi tulla käymään Linnanmäellä
 
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot jäseneksi rekisteröitymisen yhteydessä, sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai muita rekistereitä.
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
 
Sähköpostitiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle Linnanmäen oman uutiskirjeen lähettämistä varten. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten.
 
8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
Tietoja ei luovuteta EU:hun tai Euroopan ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Tietojärjestelmiin talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.