Muut tehtävät

Esimiestehtävät
Jokaisessa yksikössä työskentelee useita kausiesimiehiä, jotka toimivat kausityöntekijöiden esimiehinä. Kausiesimiehet toimivat huvipuistokaudella vastuullisissa operatiivisen toiminnan johtotehtävissä ja työnjohtotehtävissä. Osa kausiesimiehistä osallistuu myös kevään rekrytointiprosessiin ja huvipuistokauden valmisteluun. Kausiesimiehet valitaan Linnanmäellä työskennelleistä kausityöntekijöistä ja heille järjestetään oma esimiesvalmennus.

Tilitystoimiston työntekijä
Tilitystoimiston työntekijä toimii vastuullisessa tehtävässä myyntipisteiden tilitysten ja huvipuiston rahaliikenteen parissa. Tehtäviin kuuluu mm. myyntipisteiden suorittamien tilitysten tarkastaminen, myyntiraportointi, rahatilitysten laskeminen ja tilittäminen, pohjakassoista huolehtiminen ja rahanvaihto. Tilitystoimistossa työskenteleminen vaatii hyvät lähtötiedot Linnanmäen kassajärjestelmästä ja toiminnasta, joten tilitystoimiston työntekijät valitaan aina Linnanmäellä aiemmin työskennelleistä kausityöntekijöistä.

Jarrumies
Jarrumiehet ovat laitetyöntekijöiden ”erikoisryhmä”, joka vastaa vuoristoradan toiminnasta. Uudet jarrumiehet valitaan aina Linnanmäellä työskentelevistä kausityöntekijöistä, joten jarrumieheksi ei voi hakea suoraan, vaikka tätä hyvin moni joka vuosi toivookin. ;-)
 

Työskentely Linnanmäellä:

 

Tietoa eri työtehtävistä: