Rekrytointi ja perehdytys

Rekrytointi

Linnanmäen huvipuistokauden rekrytointien suunnittelu alkaa hyvissä ajoin edellisen vuoden syksyllä.

Kausityöntekijöistä yleensä noin puolet on työskennellyt Linnanmäellä aiempina kesinä, osa jo useampia vuosia. Huvipuistokauden rekrytointi aloitetaankin aina ensin vanhojen työntekijöiden rekrytoinnilla.

Uusien hupimestareiden rekrytointi aloitetaan tammikuussa. Kauden 2017 rekrytointi käynnistyy 9.1. ja hakuaikaa on 29.1. asti.

Perehdytys

Panostaminen hupimestareiden perehdytykseen ja koulutukseen on Linnanmäellä aina koettu hyvin tärkeäksi. Hyvä perehdytys antaa hupimestareille valmiudet palvella asiakkaitamme iloisin ja turvallisin mielin. Koulutusta jatketaan monissa tehtävissä koko huvipuistokauden ajan.

Yleiset ja tehtäväkohtaiset koulutukset järjestetään maalis- ja huhtikuussa ennen huvipuistokauden alkua. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Ennen työsuhteen alkamista tulevat hupimestarit suorittavat tehtäväkohtaisen tentin Lintsinetin Oppilassa, josta löytyy kattava ohjeistus hupimestarin työtehtäviin ja käytäntöihin. Työsuhteen aloittaminen edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista.

Turvallisuus on Linnanmäen huvipuistossa ykkösasia. Kaikkiin tehtäviin liittyy yhteisen ja tehtäväkohtaisen turvallisuuden kannalta tärkeitä elementtejä ja niitä käydään tarkemmin läpi koulutuksissa. Kun puistossa tapahtuu jotain turvallisuuden kannalta toimenpiteitä vaativaa, kaikkien on tiedettävä kuinka toimia. Pelastusviranomaisten kanssa toteutettu pelastuskoulutus on pakollinen kaikille työntekijöille. Tämä pitää sisällään ensisammutus- ja hätäensiapukoulutuksen.

Työskentely Linnanmäellä:

 
Tietoa eri työtehtävistä: