Tutustu kausityöntekijöihimme

Lasten Päivän Säätiö rekrytoi vuosittain yli 600 kausityöntekijää huvipuiston eri tehtäviin. Lähes kaikissa tehtävissämme pääroolissa on asiakaspalvelu, joten etsimme iloiseen joukkoomme palveluhenkisiä, sosiaalisia, luotettavia ja oma-aloitteisia hupimestareita.

Tehtäviin valittavista noin puolet on yleensä työskennellyt Linnanmäellä myös aikaisempina kesinä. Osalla uraa on kertynyt useita vuosia tai vuosikymmeniäkin esim. päätyön ohessa. Linnanmäen kesäkausi kestää puoli vuotta alkaen huhtikuussa ja päättyen lokakuun lopulla. Kausityösuhteiden kestot vaihtelevatkin yleensä kahdesta kuuteen kuukauteen tehtävien tarpeen ja työntekijöiden käytettävyyden mukaan. Osa kausiesimiehistä aloittaa työt jo ennen kauden avausta valmistelujen ja rekrytointien merkeissä.

Asiakaskuntamme on monimuotoista ja haluamme työntekijöidemme edustavan samaa laajaa kirjoa. Haluamme rekrytoida kaikenikäisiä ja -taustaisia työntekijöitä ja panostamme myös erityisryhmien, esim. osatyökykyisten ja työttömien nuorten, huomioimiseen rekrytoinnissa. Useimmissa työtehtävissämme edellytetään täysi-ikäisyyttä ja asiakaspalveluun riittävää suomen kielen taitoa, mutta muita rajoituksia ei ole. Alaikäisiä (16-17 -vuotiaita) rekrytoimme Vekkulaan ja Kioski- ja kahvilatehtäviin yhteensä n. 30 työntekijää.

Linnanmäki haluaa olla erinomainen työpaikka kaikille. Monelle työntekijällemme huvipuisto on elämän ensimmäisiä kosketuksia palkkatyöhön ja meillä onkin vuosittain suuri vastuu satojen nuorten kouluttamisessa työelämään. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kiinnitämme erityistä huomiota kausityöntekijöiden rekrytointiin, perehdytykseen, koulutukseen ja johtamiseen.

Työn vastapainoksi Lasten Päivän Säätiö ja henkilöstön omat yhdistykset ja ryhmät järjestävät kesän aikana monenlaisia hauskoja tapahtumia ja tempauksia. Linnanmäellä on vahva yhteishenki, ja yhteisöllisyys onkin voimavaramme myös asiakkaidemme hyvässä palvelemisessa. Joka kesä ”mäellä” syntyy lukuisia unohtumattomia muistoja ja pysyviä ystävyyssuhteita.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan muutamaan hupimestariimme. Lisää videoita löytyy eri tehtävien esittelyistä.

 

 

Työskentely Linnanmäellä:

 

Tietoa eri työtehtävistä: