Työsuhdeasiat

Työsopimus

Työsopimus liitteineen yhdessä työehtosopimuksen kanssa määrittää työsuhteen ehdot. Työsopimus tehdään kirjallisesti ja allekirjoitetaan ennen työsuhteen alkua.

Työnantajana toimii Lasten Päivän Säätiö. Työsuhteessa noudatamme Huvi-, teema- ja elämyspuistojen työehtosopimusta. Nykyisen huvipuistoalan työehtosopimuksen sopimuskausi on 1.4.2014-31.1.2017.

Huvipuistoalan TES

Työvuorot

Työvuorot suunnitellaan kahden viikon jaksoissa. Työtuntien määrä per jakso voi olla sesongin aikana keskimäärin 60-70 tuntia. Huvipuistokauden alussa ja lopussa työtuntien määrä voi olla vähäisempi.

Työvuorolistat löytyvät Linnanmäen Lintsinetistä henkilökohtaisilla tunnuksilla. Ennen työvuorolistojen laatimista on mahdollisuus esittää toiveita vapaapäivistä ja tietyissä tehtävissä myös vuorojen pituuksista.

Työsuhteen alussa työntekijä saa kuvallisen Linnanmäen henkilökortin, jota pidetään aina esillä huvipuiston alueella. Kortti toimii sähköisenä avaimena kulkemiseen henkilökunnan tiloissa sekä työajan seurannan välineenä leimauslaitteilla. Henkilökorttia näyttämällä saa myös henkilökunta-alennuksia Linnanmäen ravintola- ja myyntipisteistä.

Palkkaus

Palkka lasketaan kahden viikon (ma – su) jaksoissa, ja se maksetaan parittomien viikkojen keskiviikkona pankkitilille. Tämä aikataulu koskee myös työsuhteen päätyttyä maksettavaa loppupalkkaa ja vuosilomalain mukaisia lomakorvauksia.

Palkka muodostuu tuntipalkasta ja työaikaan liittyvistä lisistä. Tuntipalkan suuruus vaihtelee tehtävän ja työkokemuksen mukaan. Työkokemukseksi huomioidaan työskentely Linnanmäellä. Pääosa tehtävistä on ns. taulukkopalkkaisia ja osassa on erillinen sopimuspalkka (esim. järjestyksenvalvoja ja osa esimiestehtävistä).

Linnanmäen taulukkopalkka tai sopimuspalkka on aina vähintään työehtosopimuksen mukainen ja käytännössä aina parempi kuin työehtosopimuksen mukainen palkka.

Linnanmäen taulukkopalkat 2017:

 

1. kausi

2. kausi

3.-4.kausi

5.-7 kausi

8.-10. kausi

11. kausi -

 A-ryhmä

        8,25 €

        8,50 €

        9,00 €

        9,50 €

       10,20 €

       11,00 €

 B-ryhmä

        8,40 €

        9,15 €

       10,35 €

       10,60 €

       11,00 €

       11,50 €

C-ryhmä

        8,95 €

        10,00 €

       11,35 €

       11,65 €

       12,00 €

       12,50 €

 D-ryhmä

       11,65 €

       11,95 €

       12,97 €

       13,31 €

       13,60 €

       14,00 €

 E-ryhmä

       12,95 €

       13,50 €

       14,44 €

       14,81 €

       15,17 €

       15,53 €

 

Maksettavat lisät:

- iltatyölisä klo 18.00 jälkeen (1,06 €/t)
- yötyölisä klo 24.00 – 06.00 (2,09 €/t)
- pyhäkorvaus on 100 % tuntipalkasta ja mahdollisista lisistä sunnuntaisin ja arkipyhinä

Alle 18-vuotiaalle voidaan työehtosopimuksen mukaisesti maksaa tuntipalkkana 90% taulukkopalkasta ensimmäisen 4 kuukauden työskentelyn ajan, jonka jälkeen maksetaan täysi taulukkopalkka.

Ennen työsuhteen alkua pidettävistä koulutuksista maksetaan koulutuskorvauksena 7 €/tunti. Koulutuskorvauksen maksun edellytyksenä on työsuhteen alkaminen sovitusti ja se maksetaan ensimmäisen palkan yhteydessä.

Henkilöstöedut ja virkistystoiminta

Työsuhteeseen Linnanmäellä liittyy monia etuja, jotka saa henkilökorttia näyttämällä.

Esimerkkejä eduista

- Henkilökortilla pääsee vapaa-aikana kaikkiin Linnanmäen laitteisiin maksutta
- Työsuhteen aikana saa maksuttomia laitelippuja ja voi ostaa alennushintaisia rannekkeita, joita voi antaa ystäville
- Linnanmäen ravintoloista, kahvila- ja kioskipisteistä sekä myymälöistä saa merkittäviä alennuksia ostoksista
- Henkilökortilla saa maksuttomia sisäänpääsyjä ja rannekkeita useisiin muihin huvipuistoihin ja matkailukohteisiin

Huvipuistokauden aikana Lasten Päivän Säätiö ja linnanmäkeläisten yhdistykset järjestävät työntekijöille monia hauskoja virkistystilaisuuksia, kuten juhannusjuhlat, palkkapäiväbileet, urheilutempaukset ja reissut muihin huvipuistoihin. Huvipuistokauden päätyttyä järjestetään koko henkilöstölle iloinen päätösjuhla.

Työkyvyttömyys

Sairauspoissaolon todistuksena sekä sairausajan palkan maksuperusteena hyväksytään lääkärin allekirjoittamat ja diagnoosilla varustetut todistukset, tai poikkeustapauksissa (lyhyet poissaolot) terveyden- tai sairaanhoitajan kirjallinen todistus lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä. Lyhyen sairauspoissaolon ei-akuuteissa sairaustapauksissa voi myöntää myös esimies harkintansa mukaan.

Työpäivän aikana sairastuessa ollaan yhteydessä esimieheen, joka ohjaa tarvittaessa työntekijän Linnanmäen ensiavun puoleen. Esimies ja ensiapu ohjaavat työntekijän tarvittaessa jatkohoitoon. Vapaa-aikana sairastuessa käännytään lähimmän terveysaseman puoleen. Työsuhteen ensimmäiset 7 kuukautta työterveyshuolto kattaa kaikilla työntekijöillä ns. lakisääteisen ennakoivan tason ja työtapaturmia lukuun ottamatta työntekijät vastaavat itse sairastumisen aiheuttamista lääkärikuluista.

Työtapaturman sattuessa otetaan yhteys ensin Linnamäen ensiapuun, joka ohjaa tarvittaviin jatkotoimenpiteisiin. Lasten Päivän Säätiö on vakuuttanut työntekijänsä työtapaturmien varalta If Vahinkovakuutusyhtiössä.

Sairausajan palkkaa maksetaan työsuhteen kestoajan perusteella seuraavasti:
 

Työsuhteen kesto sairastumishetkellä Palkallisen jakson pituus

alle 1 kk

-

1kk – 2 kk

sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää

yli 2 kk

28 kalenteripäivää

yli 3 vuotta

35 kalenteripäivää

yli 5 vuotta

42 kalenteripäivää

yli 10 vuotta

56 kalenteripäivää

Tauot ja henkilöstöruokailu

Taukojen järjestäminen on sovittu tehtäväkohtaisesti. Työpäivän aikana taukoja on työpäivän pituudesta ja tehtävästä riippuen 1-4 kpl. Kiinteillä työpisteillä kiertää tauottaja päästämässä työntekijät tauolle ennakkoon sovitun aikataulun mukaisesti. Lisäksi vuoroesimiehille soittamalla järjestyy ”tekninen” tauko tarpeen mukaan.

Yli 6 tunnin työpäiviin sisältyy puolen tunnin ruokatauko, jota ei lueta työaikaan. Ruokatauko on työntekijän omaa aikaa ja sen aikana voi myös poistua huvipuiston alueelta. Poikkeuksen tekevät vain erikseen määritellyt päivystys- ja asiantuntijatehtävät, joissa annetaan tilaisuus ruokailuun työn ohessa ja ruokailun ajaltakin maksetaan näin ollen palkkaa.

Henkilöstöruokailuun on mahdollisuus kiinteällä 6,40 (v. 2017) euron hinnalla Cafe Carccilassa ennakkoon ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Vaihtoehtona voi hyödyntää Linnanmäen ravintoloista ja kahviloista saatavia merkittäviä alennuksia tai syödä omia eväitä taukotiloissa, joissa työntekijöiden käyttöön on varattu jääkaappeja ja mikroaaltouuneja.

Työvaatteet

Työsuhteen alussa työntekijä saa sovituksen jälkeen käyttöön valikoiman Linnanmäen työvaatteita. Eri tehtävissä työvaatteiden käyttö ja määrä vaihtelee. Pääosan käytettävistä työvaatteista pesee ja huoltaa Lindströmin työvaatepalvelu.

Työskentely Linnanmäellä:

 

Tietoa eri työtehtävistä:

Mikä on hupimestari?