Vastuullinen kesäduuni

vastuullinen kesäduuni


Lasten Päivän Säätiö on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, jossa halutaan kasvattaa nuorten työmahdollisuuksia ja haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa määritellyt hyvän kesätyön periaatteet

 

Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen on yksi vuoden jännittävimmistä asioista. Vastuullinen kesätyönantaja pitää hakijan ajan tasalla, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, ilmoitetaan asiasta.

Lasten Päivän Säätiö lähettää palauteviestin työntekijän jätettyä hakemuksensa. Viestissä kerrotaan, koska kaikkiin hakijoihin ollaan viimeistään yhteydessä. Valintojen suorittamisen jälkeen jokaiselle hakijalle ilmoitetaan valintapäätöksestä.

 

Mielekäs työ

Kesätyön kautta nuori luo ensimmäiset konkreettiset käsityksensä työelämästä, eri aloista ja ammateista. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Vastuullinen kesätyönantaja jättää nuorelle positiivisen kuvan työelämästä, mikä kannustaa opiskelemaan ja valmistumaan nopeammin työelämään.

Linnanmäki on monelle työntekijälle elämän ensimmäinen pidempikestoinen kosketus työelämään. Linnanmäki on hyvä aloituspaikka työelämään astuville nuorille ja kiinnitämmekin erityistä huomiota työntekijöiden rekrytointiin, perehdytykseen, koulutukseen sekä esimiestyöhön.

 

Perehdytys ja ohjaaminen

Opastamiseen ja perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Kesätyöläiselle kerrotaan työpaikan pelisäännöt ja tarvittaessa käytöstavat. Kun perehdyttäminen onnistuu, saavat nuoret kattavan ja oikeanlaisen kuvan työnantajasta, toimialasta ja siellä tehtävistä töistä.

Lasten Päivän Säätiö antaa työhön kattavan perehdytyksen sisältäen sekä teoriaa että käytännön opetusta.  Lintsinet-intrassa sijaitseva oppimisympäristö Oppila on käytettävissä tiedonhakuun ja opiskeluun koko kesäkauden. Huvipuistokauden alussa monissa työtehtävissä uuden työntekijän lähellä työskentelee kokenut työntekijä, jolta voi tarvittaessa pyytää apua. Lisäksi jokaisella on mahdollisuus saada neuvoja osastonsa vuoroesimieheltä.

 

Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Nuoria kohdellaan tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Työskentelyä seurataan ja siitä annetaan tarvittaessa reilua palautetta. Työsuhteen päättyessä käydään palautekeskustelu. Samalla työnantaja saa tietoa tulevan työntekijäsukupolven arvoista ja asenteista.

Lasten Päivän Säätiössä työntekijä voi normaalin päivittäisen keskustelun lisäksi käydä esimiehensä kanssa erillisen palautekeskustelun, jotka järjestetään kesäkauden aikana. Näin työntekijä voi jo työsuhteensa aikana vaikuttaa asioihin. Kesäkauden loppupuolella järjestetään henkilöstökysely, jossa jokainen voi antaa palautetta anonyymisti.

 

Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista palkkaa.

Lasten Päivän Säätiö maksaa huvipuistoalan työehtosopimuksessa sovittua korkeampaa palkkaa kaikille kesätyöntekijöilleen.

 

Kirjallinen työsopimus ja -todistus

Vastuullinen yritys tekee kesätyöntekijän kanssa aina kirjallisen työsopimuksen. Samalla varmistetaan, että nuori tuntee omat työehtosopimuksen mukaiset oikeutensa. Työsuhteen päättyessä annetaan asianmukainen työtodistus.

Lasten Päivän Säätiössä tehdään aina kirjallinen työsopimus, jonka sisältö käydään läpi ennen allekirjoittamista. Työehtosopimus ja Linnanmäen työohjeet ja -käytännöt löytyvät sähköisestä järjestelmästämme ja ovat saatavilla koko kauden ajan. Kirjallinen työtodistus toimitetaan työsuhteen päätyttyä.

 


 

Työskentely Linnanmäellä:

 

Tietoa eri työtehtävistä: