Hej besökare! Så här får du veta hur många besökare som just nu vistas i nöjesparken.

Besökarantalet i parken
Parken vilar just nu.

När Kingis vagn är nere är det glest med besökare i parken och det finns gott om plats för att roa sig. När Kingis vagn höjts till tornets mittpunkt vistas en hel del besökare i parken, men det finns fortfarande plats för fler. När Kingis vagn är högt upp på tornet vistas många besökare i parken, så vi kan tvingas stänga portarna tillfälligt.

Gröt – det är glest med besökare i parken och det finns gott om plats för att roa sig.

Gult – en hel del besökare vistas på Borgbacken, men det finns fortfarande plats för fler.

Rött – många besökare vistas i parken, så vi kan tvingas stänga portarna tillfälligt.