Sekretesspolicy

 

Vi värnar om din integritet. Vi förbinder oss att skydda din integritet på bästa möjliga sätt och att behandla dina personuppgifter transparent i enlighet med tillämplig lag och god dataskyddspraxis.

Borgbackens webbtjänster använder cookies och annan motsvarande teknik  Se aktuell information om användningen av cookies.

Vår dataskyddsbeskrivning beskriver hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter.  Du kan läsa Borgbackens dataskyddsbeskrivning nedan: