Asiakasrekisterin seloste

Rekisterinpitäjä:

Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki
Linnanmäki - verkkokauppa
y-tunnus: 0116659-8
Postiosoite: PL 37, 00101 Helsinki
Puhelin: 010 572 2200
Sähköposti: verkkokauppa@linnanmaki.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö:

Juho Rissanen, juho.rissanen(at)linnanmaki.fi

Rekisterin nimi:

Linnanmäen verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Linnanmäen verkkokaupan asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja Linnanmäen verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaisiin henkilötietojen käsittelyihin verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa, tutkimustoimintaan, tiedottamiseen ja Lasten Päivän Säätiön ja /tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja /tai suoramarkkinointiin kohdentamiseen rekisteröityneille asiakkaille. Lasten Päivän Säätiö ei luovuta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin ulkopuolisille tahoille.

Hyväksyessään rekisteröitymisen säännöt antaa käyttäjä Lasten Päivän Säätiölle luvan luovuttamiensa tietojen käsittelyyn asiakassuhteen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

- Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite yhteydenottoa varten)
- Asiakasnumero ja tunnistustiedot (salasana / käyttäjätunnus)
- Demografiatiedot (syntymäaika)
- Lupatiedot (asiakkaan suostumus markkinointiviestien vastaanottamiseen)
- Ostotapahtumatiedot
- Asiakassuhteen päättymistiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaan antamat tiedot. Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan tekemien ilmoituksien perusteella. Rekisterin päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä tai muita rekistereitä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille pyytämättä asiakkaiden suostumusta tai erikseen ilmoittamatta.

Rekisterin suojaus:

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan Lasten Päivän Säätiön henkilökunnan jäsenet, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuureilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Maksullisuus:

Rekisteröityminen on ilmaista, eikä se velvoita rekisteröitynyttä käyttäjää muuhun kuin noudattamaan palvelun sääntöjä.

Käyttäjän täysivaltaisuus:

Linnanmäen verkkokaupan käyttäjän tulee olla täysi-ikäinen ja täysivaltainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö.

Käyttäjän vastuu:

Linnanmäen verkkokaupan käyttäjä vastaa hänen antamiensa tietojen oikeellisuudesta, henkilökohtaisen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä sekä niiden säilytyksestä.

Rekisterin tietojen poistaminen:

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Muutokset voi suorittaa kirjautumalla palveluun tunnuksella ja salasanalla tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Palvelun tarjoaja voi joutua poistamaan tietoja rekisteristä valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

Sääntöjen muutokset:

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa rekisteröitymisen sääntöjä. Muutoksista ilmoitetaan palvelussa tai sähköpostitse. Käyttäjä hyväksyy sääntöjen muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.