Lastesaatjad


Väga populaarsed lastesaatjad pakuvad Linnanmäki külastajatele oma abi. Lastesaatja võib last saata paaril atraktsioonil, kui tegelik saatja ise ei saa või ei julge atraktsioonile minna. Lapsevanem või lapsega kaasas olev muu täiskasvanu peab siiski sõidu ajal olema atraktsiooni läheduses.

Iga päev on tööl kaks kuni viis lastesaatjat. Lastesaatjat ei saa ette broneerida.