Mina, Hulda Lõbutseja/Leo Mängija, luban Linnanmäki väravast sisenemisel järgida lõbutsemisreegleid. Soovin tagada igale pargikülastajale meeldejääva ja lõbusa päeva lõbustuspargis.

Saabumisel

Järgin lõbustuspargi juhiseid.

 • Tutvun eelnevalt palgikülastusreeglitega ja järgin atraktsioonide ohutusnõudeid.
 • Järgin Linnanmäki töötajate antud juhiseid.
 • Olen aru saanud, et juhiste mittejärgimise tagajärjel võidakse mind pargist eemaldada.

Ma ei too lõbustusparki joovastavaid aineid ega muid ohtlikke asju ja esemeid.

 • Ma ei too lõbustusparki kaasa alkoholi ega muid joovastavaid aineid.
 • Ma tarbin ainult lõbustuspargi restoranidest ostetud alkohoolseid jooke ning ainult selleks ette nähtud kohtades.
 • Ma jätan koju terariistad (sealhulgas teradega varustatud multifunktsionaalsed tööriistad), tulirelvad, ilutulestikud, tõrvikud, markerid ja pihustusvärvid, suitsupommid, raketid, suruõhupasunad, heeliumõhupallid ning muud ebaseaduslikud ja üldiselt ohtlikud esemed ja ained.

Jätan lemmikloomad koju.

 • Muidugi võin lõbustusparki tuua juht- või abikoera.

Tagan teistele pargikülastajatele võimalikult takistusvaba liikumise.

 • Pargin oma auto tähistatud parkimisaladele.
 • Jätan oma jalgratta, elektrilise tõukeratta, rula, rulluisud või muu sarnase liikumisvahendi väljapoole lõbustusparki. Jalgrataste ja elektriliste tõukerataste jaoks on eraldi tähistatud kohad.

Lõbustuspargis

Ma lõbutsen viisakalt.

 • Pean meeles häid kombeid.
 • Ei trügi järjekorras vahele. Korraks aktraktsioonijärjekorrast lahkudes annan sellest atraktsioonitöötajale eraldi teada.
 • Ma saan aru, et minu käevõru on antud mulle isiklikult ja et kasutatud käevõru edasimüümine on ebaseaduslik.
 • Riietun lõbustuspargi jaoks sobivalt. Mul on särk seljas ja tossud/kingad jalas.

Lennutan droone kuskil mujal kui lõbustuspargis.

 • Ma mõistan, et drooni lennutamine lõbustuspargi kohal ja ümber pole lõbustuspargi lahtioleku ajal lubatud.

Ma hoolin oma keskkonnast.

 • Ma hoian lõbustuspargis puhtust. Panen prügi selleks ette nähtud kohtadesse ja viin pudelid pudelikogumispunkti.
 • Ma ei määri esemeid ega soorita muid vandalismiakte.
 • Ma ei sööda piirkonnas liikuvaid väikseid loomi ega linde, kuna see meeldiks eriti kajakatele.

Ma olen valvas.

 • Kui näen midagi kahtlast, murettekitavat, ebaharilikku või ohtlikku, võtan kohe ühendust Linnanmäki töötajatega.

Suitsetan ainult spetsiaalselt tähistatud kohtades.

 • Et ka teised saaksid pargis lõbutseda, kasutan suitsetamiseks ainult selleks ette nähtud suitsetamisalasid.

Ma kannan hoolt oma laste ja vara eest.

 • Kui ma jätan parki lapse ilma täiskasvanuta, veendun lapse vanust arvestades, et ta saab iseseisvalt hakkama.
 • Valvan lõbustuspargis hoolega oma vara ja teatan Linnanmäe Infole, kui ma midagi ära kaotan.

Aktraktsioonidel

Atraktsioonidel viibides kannan hoolt oma turvalisuse eest.

 • Atraktsioonile minnes on mul jalatsid jalas ja särk seljas.
 • Järgin personali antud juhiseid.

Tagan ka teiste meelelahutajate turvalisuse.

 • Enne aktraktsioonile minekut hoolitsen selle eest, et mulle kuuluvad esemed ei purune sõidu ajal ega kuku teistele meelelahutajatele pähe.

Atraktsioonil viibides pildistamisel võtan arvesse ohutust.

 • Ohutuse huvides ei kasuta ma atraktsioonidel viibides selfipulki.
 • Üldse ei tohi sõidu ajal pildistada järgmistel atraktsioonidel viibides: Kirnu, Magia, Raketti, Taiga ja Ukko.
 • Muudel aktraktsioonidel tohib pildistada action-kaameraga. Ma hoolitsen selle eest, et kaamera oleks korralikult kinnitatud ja puuduks selle alla kukkumise oht. Samuti hoian teleskoopvarre lühimas asendis.
 • Rahulikult liikuvate atraktsioonide puhul võin kaamerat käes hoides pildistada, kui see ei ohusta mind ega teisi.

Atraktsioonidel viibides hoian söögi ja joogi kotis.

 • Söön ainult selleks ette nähtud kohtades, nt Minimäe terrassil, Aikuisparkkis (Täiskasvanute pargis) või muudel puhkealadel.