Linnanmäki uudiskirja registreerimisvormi tingimused

Linnanmäki uudiskirja registreerimisvormi tingimused

Registreerimisvorm vastab isikuandmete seaduse (523/99) § 10-le.

Koostamiskuupäev: 17.11.2017

1. Registri nimi
Linnanmäki tarbijauudiskirja kliendiregister

2. Registripidaja
Lasten Päivän Säätiö sr/ Linnanmäki (edaspidi LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsingi
tel. 010 5722 200
Ettevõtte tunnus 0116659-8

3. Registri kontaktisik
Olga Prosyanaya
Tivolikuja 1, 00510 Helsingi
tel. 010 5722 200
[email protected]

4. Registris sisalduv teave
Register sisaldab järgmistesse kategooriatesse kuuluvat klienditeavet:
• meiliaadress
• linn
• riik

5. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Isikuandmeid kasutatakse Linnanmäki uudiskirjade saatmiseks Uudiskirjad sisaldavad LPS ja tema partnerite turundussõnumeid ning LPS ja tema partnerite tegevusega seotud küsitlusi ja uuringuid.

Isikuandmeid töödeldakse kliendisuhte arendamise eesmärgil, võttes arvesse kliendi ja LPS õigusi ja kohustusi seoses isikuandmete töötlemisega vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

Isikuandmeid töödeldakse LPS enda statistilisi eesmärke silmas pidades.

6. Isikuandmete säilitusperiood
Isikuandmeid säilitatakse registris Linnanmäki klientidele suunatud uudiskirjateenuse kehtivuse perioodil.

Kliendi palvel on registrist võimalik isikuandmeid eemaldada.

Uudiskirja tellimust on võimalik tühistada igal ajal uudiskirja lõpus oleva lingi kaudu.

7. Regulaarsed teabeallikad
Teabeallikaks on kliendi enda poolt uudiskirja tellimisel veebivormi sisestatud teave. Klient saab ise oma teavet täiendada ja ajakohastada uudiskirja lõpus oleva lingi kaudu.

8. Isikuandmete regulaarne edastamine
E-posti andmeid võidakse edastada kolmandale isikule Linnanmäki uudiskirja saatmiseks. Isikuandmeid ei tohi edastada ühelegi kolmandale isikule mitte ühelgi muul eesmärgil, välja arvatud Soome ametiasutuste nõudmisel.

Väljapoole ELi või Euroopa Majanduspiirkonda ei edastata isikuandmeid mitte kunagi ka uudiskirja saatmiseks.

9. Andmekaitse põhimõtted
Kliendi registriandmete turvalisuse tagamine toimub asjakohaste tehniliste ja haldusmeetmete abil. Andmeid kaitstakse muu hulgas tulemüüri, füüsiliste rajatiste kaitse, juurdepääsukontrolli, juurdepääsuõiguste ja krüpteerimistehnoloogia kaudu.

Isikuandmed on konfidentsiaalsed ja registriandmeid töötlevate isikute suhtes kohaldatakse ametisaladuse hoidmise kohustust. Juurdepääs kliendiregistri andmebaasi piiratakse isiklike kasutajaõigustega.

10. Isikuandmete kontrollimise õigus
Oma teabe registrisse sisestanud klientidel on õigus kontrollida enda kohta käivat teavet ning nõuda väärteabe korrigeerimist.

Kontrollimaks, milliseid isikuandmeid teie kohta registrisse on kogutud, võtke e-posti teel ühendust registri kontaktisikuga. Registrit puudutavatele küsimustele ja tagasisidele püütakse vastata hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul.