Roligt och säkert!

När man åker i Borgbackens attraktioner gäller olika säkerhetsinstruktioner och begränsningar. Syftet med dessa är att se till att det är tryggt för kunderna att åka.

Alla attraktioner har längdgränser som vår attraktionspersonal följer: vid behov kontrollerar vi längden genom att mäta personen. Mätningarna görs med skorna på. Dessutom krävs det för vissa attraktioner att ett barn under en viss längd har en följeslagare som fyllt 15 år. Följeslagaren ska också ha en biljett eller ett åkband om barnet är över 100 cm långt. I följande attraktioner kan en vuxen fungera som följeslagare för två barn samtidigt: Helikopteri, HipHop, Hurjakuru, Hypytin, Kahvikuppikaruselli, Karuselli, Kyöpelinvuoren Hotelli, Lohikäärme, Maisemajuna, Panoraama, Pilotti, Rekkaralli, Rinkeli, Rumpukaruselli, Taikasirkus, Vankkuripyörä och Vuoristorata. I övriga attraktioner kan en vuxen person fungera som följeslagare till ett barn i taget.

För att det ska gå så smidigt som möjligt att stiga ombord attraktionerna lönar det sig att hämta en längdstämpel för barnet från biljettförsäljningen (mitt emot Kyöpelinvuoren hotelli). Då behöver barnet inte mätas vid attraktionerna, utan stämpeln visar att barnets längd räcker för att ha roligt! Ta också en titt på vår populära Attraktionsfaddertjänst. En attraktionsfadder kan åka med barnet i några attraktioner om barnets följeslagare inte själv kan eller vågar åka.

I de allra vildaste attraktionerna krävs gott hälsotillstånd, och det ges särskilda instruktioner om bl.a. sittställning på grund av attraktionens kraftiga och plötsliga rörelser. I de här attraktionerna är det särskilt viktigt att stöda nacken och huvudet mot ryggstödet och att hålla i hårt för att trygga sin säkerhet. Det finns också begränsningar gällande besökare med funktionshinder eller skador (t.ex. gips) i de vildaste attraktionerna. I en del attraktioner kan störtbågarna hindra storvuxna personer från att åka i attraktionen. En del attraktioner är förbjudna eller rekommenderas inte för gravida kvinnor. Vänligen bekanta dig med attraktionernas varningar och anvisningar och bedöm hur väl attraktionen lämpar sig för ditt hälsotillstånd.

Du kan läsa om alla attraktioners säkerhetsgränser och övriga begränsningar genom att ladda ner tabellen med säkerhetsgränser. Med hjälp av filterfunktionen i övre högra kanten av sidan Attraktioner på vår webbplats kan du också direkt söka attraktioner som lämpar sig till exempel för en viss storleks besökare. I attraktionernas beskrivningar på sidan Attraktioner hittar du mer information om hälsorelaterade begränsningar.

I attraktioner som rör sig i lugn fart kan man filma på fri hand om detta inte orsakar en fara. Tyvärr är det av säkerhetsskäl absolut förbjudet att filma i attraktionerna Taiga, Kirnu, Magia, Raketti och Ukko. I andra attraktioner kan man filma med en actionkamera förutsatt att kameran är fäst på korrekt sätt och att den inte riskerar att falla ut. Eventuella teleskopskaft ska hållas i kortaste möjliga ställning. Tyvärr är det förbjudet att använda selfiekäppar i attraktionerna av säkerhetsskäl.

Annat att beakta för ett smidigt attraktionsbesök:

 • Var snäll och köa till attraktionen på din egen plats, man kan tyvärr inte reservera platser i kön. Om du tvingas lämna kön en stund ska du komma överens om detta med de andra som står i kön samt med attraktionspersonalen.
 • Sitt inte på attraktionernas stängsel och klättra inte över stängslen.
 • Man får inte åka attraktionerna om man är berusad.
 • Var snäll och ät din matsäck utanför attraktionen.
 • Ta inte av dig skjortan i attraktionerna och håll skorna på fötterna
  • I HipHop, Hypytin, Kirnu, Kingi, Raketti och Taiga får man dock ta av sig skorna före åkturen.
 • Se till att dina lösa saker inte kan falla ut, eller lämna dem utanför attraktionen.
  • Obs! Av säkerhetsskäl får man tyvärr inte ta med sig några lösa saker (bl.a. glasögon) på Taiga-flygningen. Alla lösa saker måste lämnas i attraktionens förvaringsfack.
  • Borgbacken ansvarar inte för saker som försvinner, går sönder eller faller.
  • Det är inte alltid möjligt att hämta saker som fallit under parkens öppettider.
  • Märk väl att saker som faller kan vara farliga för andra besökare!

Följ alltid personalens instruktioner i attraktionerna.