Vi har försökt ta hänsyn till alla våra kunder. Största delen av Borgbackens objekt och attraktioner står till alla besökares förfogande. Mer information finns på denna sida och vid behov kan du också be Borgbackens personal om närmare information.

Då du kommer med bil
På Borgbackens övre parkeringsplats finns några invaplatser. Om den övre parkeringsplatsen är full kan man med ett invatillstånd parkera alldeles invid huvudporten (Tivoligränd 1), såvida det finns rum. Fråga närmare av ordningsmännen på parkeringsplatsen eller vid huvudporten.

Biljetter och åkband
En besökare som behöver personlig assistans kan åka i attraktionerna med en biljett eller ett åkband till normalpris.

 

Rörelsehindrades möjligheter att åka i attraktionerna
En besökare i rullstol kan åka med i nästan alla attraktioner. Rullstolsbundna eller besökare som annars har svårt att röra sig kan i regel komma in i attraktionerna via attraktionens utgång, för att det ska vara så smidigt som möjligt att komma in. I fråga om specialgrupper kan hela gruppen komma in i attraktionen via attraktionens utgång, fastän alla inte skulle vara rullstolsbundna. Ta kontakt med attraktionens personal som vid behov visar vägen och hjälper besökare som behöver personlig assistans att ta sig in i attraktionen.

En rörelsehindrad kan, om han eller hon så önskar, också sitta kvar för en ny omgång genom att meddela attraktionens personal om detta.

Rullstolsbundna kan inte röra sig i Kammokuja och rörelsehindrade kan inte heller åka i Ukko, Kingi eller Magia.

Det finns inga ramper vid Pikajuna, Linnunrata eXtra, Panoraama eller Kyöpelinvuoren hotelli, vilket gör det svårt att ta sig in i attraktionen. Ingången till berg- och dalbanan lämpar sig för rullstol, men utgången har trappor. Med personalens hjälp är det emellertid möjligt att ordna så att även en rullstolsbunden kan åka med.

Restauranger
Alla restauranger är åtkomliga med rullstol.

Program och konserter
Det går att parkera en rullstol framför Estraden. Estraden har inte en särskild läktare för rullstolsbundna besökare.

Invatoaletter
Invatoaletter finns på följande ställen:

  • Vid huvudporten bredvid ingången till attraktionen Cinema
  • Vid ingången till Peacock-teatern
  • Till vänster om kassan på nedre våningen i Lintsiburger
  • Vid Skrattgränden
  • I restaurang Funky Kitchen
  • I Bandalen mittemot Tulireki

Ledar- och assistenthundar
Även ledar- och assistenthundar är välkomna till nöjesparken. Andra hundar är inte tillåtna på nöjesparksområdet.