Vi strävar efter att beakta alla våra kunder. Majoriteten av Borgbackens besöksmål och attraktioner kan användas av alla nöjesparksbesökare. På den här sidan finns mer detaljer. Om du behöver mer information kan du gärna fråga Borgbackens personal.

Det är mycket viktigt för oss på Borgbacken att vi kan möjliggöra en trevlig besökarupplevelse i Helsingfors roligaste stadsdel för alla våra kunder.

Hämta tillgänglighetsguiden från Infodisken eller ladda ner den här

Majoriteten av Borgbackens besöksmål och attraktioner kan användas av alla nöjesparksbesökare. Nu kan man också spela Derby- och Kanonkulorna-spelen från sin egen rullstol. Dessutom kan man åka Propelli på Minibacken och Cinema vid huvudingången i sin egen rullstol. I den här sidans övre kant finns en bild på Propelli-attraktionens vagn.

Då du kommer med bil
På Borgbackens övre parkeringsplats finns några invaplatser. Om den övre parkeringsplatsen är full kan man med ett invatillstånd parkera alldeles invid huvudporten (Tivoligränd 1), såvida det finns rum. Fråga närmare av ordningsmännen på parkeringsplatsen eller vid huvudporten.

Biljetter och åkband
En besökare som behöver personlig assistans kan åka i attraktionerna med en biljett eller ett åkband till normalpris.

Rörelsehindrades möjligheter att åka i attraktionerna
En besökare i rullstol kan åka med i nästan alla attraktioner. Rullstolsbundna eller besökare som annars har svårt att röra sig kan i regel komma in i attraktionerna via attraktionens utgång, för att det ska vara så smidigt som möjligt att komma in. I fråga om specialgrupper kan hela gruppen komma in i attraktionen via attraktionens utgång, fastän alla inte skulle vara rullstolsbundna. Ta kontakt med attraktionens personal som vid behov visar vägen och hjälper besökare som behöver personlig assistans att ta sig in i attraktionen.

En rörelsehindrad kan, om han eller hon så önskar, också sitta kvar för en ny omgång genom att meddela attraktionens personal om detta.

Rullstolsbundna kan inte röra sig i Kammokuja och rörelsehindrade kan inte heller åka i Ukko, Kieputin, Kirnu, Kingi, Taiga eller Magia.

Det finns inga ramper vid Pikajuna, Linnunrata eXtra, Panoraama eller Kyöpelinvuoren hotelli, vilket gör det svårt att ta sig in i attraktionen. Ingången till berg- och dalbanan lämpar sig för rullstol, men utgången har trappor. Med personalens hjälp är det emellertid möjligt att ordna så att även en rullstolsbunden kan åka med.

Grunder för beviljande av åkband för assistent
Assistenten till en kund med funktionshinder som behöver individuellt stöd och som betalat för sin biljett får åka gratis med personen som behöver assistans. Om de så vill kan assistenten och personen som behöver assistans bli kvar i attraktionen för ett till varv. Märk väl att ett till varv i avgiftsbelagda attraktioner förutsätter att personen som behöver assistans har ett åkband eller en till åkbiljett. Beviljandet av åkband för assistent baserar sig också på individuellt övervägande.

Att bevisa behovet av åkband för assistent
En person med funktionshinder kan påvisa sitt behov av assistent med EU:s funktionshinderkort (med A-märke för behov av assistent) eller med någon annan handling eller utredning. Parken beviljar också dessa åkband för dem som fungerar som assistent för personer med funktionshinder på basis av individuellt övervägande.

Förutsättningarna för åkband för assistent
En förutsättning för åkband för assistent är att personen som assisteras har betalat för en inträdesbiljett eller ett åkband eller har någon annan biljettprodukt. I regel kan man endast bevilja åkband för en av den assisterade personens assistenter. I regel ska assistenten vara myndig. På basis av individuellt övervägande kan en minderårig också tillåtas fungera som assistent. Assistenten måste de facto vara förmögen att fungera som assistent.

Restauranger
Alla restauranger är åtkomliga med rullstol.

Program och konserter
Det går att parkera en rullstol framför Estraden. Estraden har inte en särskild läktare för rullstolsbundna besökare.

Invatoaletter
Invatoaletter finns på följande ställen:

  • Vid huvudporten bredvid ingången till attraktionen Cinema
  • Vid ingången till Peacock-teatern
  • Till vänster om kassan på nedre våningen i Lintsiburger
  • Vid Skrattgränden
  • I restaurang Funky Kitchen
  • I Bandalen mittemot Tulireki

Ledar- och assistenthundar
Även ledar- och assistenthundar är välkomna till nöjesparken. Andra hundar är inte tillåtna på nöjesparksområdet.