Stiftelsen Barnens Dag

NÄR DU HAR KUL PÅ BORGBACKEN STÖDER DU SAMTIDIGT BARNSKYDDSARBETET

Under flera årtionde har Stiftelsen Barnens Dag upprätthållit och utvecklat Borgbackens nöjespark i syfte att samla in pengar till det barnskyddsarbetet. Under årens lopp har Stiftelsen Barnens Dag donerat över 130 miljoner euro till detta viktiga arbete. Genom att ha kul på Borgbacken stöder alla våra kunder det barnskyddsarbetet.

Borgbackens viktigaste samarbetspartner är Oy Hartwall Ab. Som Borgbackens samarbetspartner stöder dessa företag det värdefulla barnskyddsarbetet genom sin egen insats.

 • Stiftelsen Barnens Dag:
  Borgbackens nöjespark grundades 1950 av sex olika barnskyddsorganisationer. 1957 grundade dessa organisationer Stiftelsen Barnens Dag.

 • Barnavårdsföreningen i Finland
  är Finlands äldsta barnskyddsorganisation och arbetar för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle. Organisationen erbjuder bland annat stöd till barn och familjer som upplever vardagen som utmanande.

 • Förbundet för mödra- och skyddshem rf
  är en riksomfattande medborgarorganisation som hjälper barn och familjer som lever i svåra och otrygga förhållanden samt utför arbete som förebygger familjevåld.

 • Centralförbundet för Barnskydd
  främjar och utvecklar barnskyddssamarbetet mellan organisationer, kommuner och statsmakten. Förbundets viktigaste uppgifter är att främja barnets fördel, att påverka beslutsfattande som gäller barn på ett samhällspolitiskt sätt, och att sammanföra olika instansers barnskyddskompetens.

 • Mannerheims barnskyddsförbund rf
  är en öppen och riksomfattande medborgarorganisation som välkomnar alla nya medlemmar. Förbundets viktigaste uppgift är att främja barns, ungdomars och barnfamiljers välmående.

 • Parasta Lapsille ry (För Barnens Bästa rf)
  är en riksomfattande barnskyddsorganisation vars mål är att stärka barnfamiljers ork i vardagen genom att ordna läger-, veckosluts- och klubbverksamhet för barn, ungdomar och barnfamiljer.

 • Rädda Barnen rf
  är expert inom högklassigt barnskyddsarbete med ett starkt inflytande i samhället. Organisationen har som mål att förbättra förutsättningarna för barns välmående och möjligheter till ett bättre vuxenliv. Den stöder i synnerhet barn som lever i svåra förhållanden i Finland och utomlands.

 

 

 

Stiftelsen Barnens Dag tackar alla nöjesparkens besökare som genom sitt besök stöder det viktiga arbete som utförs för barnen.