Kaikkea toimintaamme ohjaa neljä vahvaa arvoa, jotka on työstetty yhdessä hupimestareiden kanssa. Arvot kuvaavat mitä teemme sekä miten teemme asioita yhdessä, varmistaaksemme yhdessä Linnanmäen menestymisen.

Hupimestareiden toimintaa ohjaavat arvot