Kausihupi-sovelluksen tietosuojaseloste

Linnanmäen Kausihupi-sovelluksen tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 30.10.2018

Päivitetty: 12.4.2024


1. Rekisterin nimi

Linnanmäen Kausihupi-sovelluksen asiakasrekisteri


2. Rekisterinpitäjä

Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki (jäljempänä LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8


3. Rekisterin yhteyshenkilö

Juho Rissanen
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
[email protected] 


4. Rekisterissä käsiteltävät tiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Kausihupiasiakkaista:

 • etunimi
 • sukunimi
 • syntymävuosi
 • valokuva
 • sähköpostiosoite
 • tunnistustiedot (salasana / käyttäjätunnus)
 • Kausihupin aktivointipäivämäärä
 • Kausihupin käyttötiedot (päivämäärät ja kelloajat, jolloin Kausihupilla on noudettu ranneke)

 

5. Tietojen käsittelyn tarkoitus

Kausihupin asiakasrekisterin tietoja käsitellään osana asiakassuhdetta huomioiden asiakkaan ja LPS:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä.

Kausihupin asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen seuraavissa tilanteissa:

 • Kausihupin haltijan tietojen ylläpitäminen.
 • Kausihupi-sovellukseen liittyvä tiedottaminen (esimerkiksi muutokset, poikkeustilanteet, edut).
 • Mahdollisten ongelmatilanteiden selvittäminen.

Asiakasrekisterin tietoja käsitellään LPS:n omiin tilastollisiin tarkoituksiin, sekä Kausihupin toiminnan analysointiin. Tuntemalla tuotteen kävijäprofiilin tarkemmin, voimme kehittää tuotteen toiminnallisuutta sekä siihen liittyviä palveluprosesseja.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat asiakkaan Kausihupi-sovelluksessa antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse Kausihupin latausvaiheessa, sekä asiakkaalta saatu suullinen tieto, jonka asiakas antaa Linnanmäen Noutopisteen henkilökunnalle ranneketta noutaessaan.


7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle, paitsi asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Kausihupin asiakasrekisteriin kuuluvat henkilötiedot tallennetaan tietojärjestelmään, joka on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Asiakasrekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja pääsevät käsittelemään vaan siihen erikseen määritellyt henkilöt.


9. Henkilötietojen tarkistusoikeus

Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, kirjaudu palveluun tunnuksella ja salasanalla tai ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.

Palvelun tarjoaja voi joutua poistamaan tietoja rekisteristä valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.


10. Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakasrekisteritietoja yhden vuoden Kausihupin voimassaolovuoden jälkeen, jonka jälkeen asiakkaan tiedot poistetaan asiakasrekisteristä.