Verkkosivukilpailuiden tietosuojaseloste

Linnanmäen verkkosivukilpailuiden tietosuojaseloste

Laatimispäivämäärä: 21.8.2019

Päivitetty: 8.1.2021

1. Rekisterin nimi
Linnanmäen verkkosivukilpailuiden rekisteriseloste

2. Rekisterin pitäjä
Lasten Päivän Säätiö sr / Linnanmäki (jäljempänä LPS)
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
Y-tunnus 0116659-8

3. Rekisterin yhteyshenkilö
Kiti Friman
Tivolikuja 1, 00510 Helsinki
p. 010 5722 200
[email protected]

4. Rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

  • nimi
  • sähköposti
  • puhelinnumero
  • ikä

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Linnanmäen verkkosivukilpailujen ilmoittautumislomakkeiden henkilötietoja käytetään kilpailun järjestämiseen liittyen sekä ilmoittautuneiden kontaktoimiseen. Henkilötietoja käsitellään myös LPS:n omiin tilastollisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käsitellään huomioiden LPS:n oikeudet ja velvollisuudet henkilötietojen käsittelyssä.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä kilpailun toteuttamiseen liittyen tarpeellisen ajan. Henkilötiedot poistetaan rekisteristä kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa kilpailun päättymisen jälkeen.

Rekisteristä voidaan poistaa henkilötietoja asiakkaan pyynnöstä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat asiakkaan verkkolomakkeella antamat tiedot, jotka asiakas syöttää itse.

8. Henkilötietojen säännönmukainen luovuttaminen
Henkilötiedot voidaan luovuttaa kolmannelle osapuolelle (Lasten Päivän Säätiön / Linnanmäen yhteistyökumppani) vain, jos se on oleellista kilpailun järjestämisen kannalta. Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle muuta tarkoitusta varten, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei koskaan luovuteta EU:hun tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin tietoturvallisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja suojataan mm. palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden kautta.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Pääsy asiakasrekisterin tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisilla käyttäjäoikeuksilla.

10. Henkilötietojen tarkistusoikeus
Rekisteriin tietonsa antaneella on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Tarkistaaksesi, mitä henkilötietoja sinusta on kerätty rekisteriin, ota yhteys sähköpostitse rekisterin yhteyshenkilöön. Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin pyritään vastaamaan viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa.